ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δρ. Βέττα Δουφεξή
Περιοδοντολόγος – Εμφυτευματολόγος

Βασιλέως Γεωργίου Α’ 17  Τ.Κ. 546 40  Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 844533
E-mail: vdoufexi@yahoo.com

  • Reload